444 999 0

Daikin Enerji Sınıfı Hesaplaması

  • G
  • F
  • E
  • D
  • C
  • B
  • A
  • A+
  • A++
  • A+++


ErP nedir ve sizin için ne önem taşıyor?

Yeni Avrupa Birliği direktifl eri olan ErP – Eco design "Enerji İlgili Ürünler Direktifi" (2009/125 / CE) ve
ELD – "Enerji Etiketleme Direktifi" (2010/30/CE) Ağustos 2015’te Avrupa’da yürürlüğe girmiş olup,
ülkemizde de 21 Nisan 2018 den itibaren geçerli olmuştur.